ervaren consulenten  veilig betalen  betrouwbaar advies  voordelige tarieven

Maya-astrologie

De Maya, één van de oude volkeren van Amerika, vereerden hemel en aarde. Zij zagen zichzelf, de mens, als verbindingsschakel tussen beide. Ze hadden grote kennis van het universum. Ze kenden de afstand tot de maan, ze kenden de Pleiaden en andere stelsels die niet met het blote oog te zien zijn. Ze wisten van grote gebeurtenissen in de geschiedenis van de mensheid ver voor hun tijd. Ze zagen de samenhang daarvan met de stand van de sterren en planeten. Deze kennis legden ze vast in kalenders. Eén van die kalenders, de Tzolkin, gebruikten ze om de juiste dag te bepalen voor belangrijke gebeurtenissen.  

De oude Maya-kalenders zijn bijna helemaal vernietigd door de Europese veroveraars van Amerika, die het maar gevaarlijk bijgeloof vonden. In de vorige eeuw zijn de kalenders gereconstrueerd door mensen die er de waarde wel van in zagen. De kalenders blijken heel nauwkeurig te kunnen vertellen wie wij zijn. Op basis daarvan is een nieuwe vorm van astrologie ontstaan, de Maya-astrologie.

De Tzolkin

De moderne Tzolkin ziet er uit als een matrix van de energie van het universum. Ze is gebaseerd op de oude heilige kalender van de Maya. Je kunt je de moderne Tzolkin voorstellen als een rechthoekig glas-in-loodraam met 260 vakjes. Wanneer het licht door dat raam valt, zien wij op aarde een reflectie van het universum. Het leven op aarde weerspiegelt de kosmos. De 260 vakjes van het raam zijn als puzzelstukjes, die perfect in elkaar passen.

De puzzelstukjes helpen ons naar het leven te kijken alsof we er even boven kunnen hangen. Door van een afstand te kijken naar ons leven, zien we verbanden die we minder goed zien als we er midden in staan.

De Kin

De Maya noemen één vakje van de Tzolkin een Kin. Dat staat meestal gelijk aan één dag. Tzolkin betekent ‘het tellen van de dagen’. Letterlijk betekent Kin: de kleinste eenheid van het grote Al Wat Is. Het betekent ook: ‘één van de gezichten van de schepping’. Ieder van ons is geboren op één van de 260 vakjes van de Tzolkin. Je geboortedatum bepaalt op welk vakje jij thuishoort. Dat is je Geboortekin, je innerlijke kracht (I.K.). Je Geboortekin staat in een Geboortegolf van dertien Kinnen, dertien kwaliteiten die je helpen om je leven vorm te geven. De tekening van die golf is je Geboortehoroscoop.

Voorspelling of vrije wil?

Met zo’n zeven miljard mensen op aarde en maar 260 ‘Gezichten van de Schepping’ zijn er dus heel veel mensen met eenzelfde Geboortehoroscoop. Toch zijn we allemaal verschillend. Net zoals de ontelbare sterren aan de hemel van dezelfde sterrenstof zijn gemaakt en toch allemaal uniek zijn.

Een kosmogram geeft dan ook geen voorspelling. Wat er uiteindelijk in je leven gebeurt, hangt voor een belangrijk deel af van de keuzes die je zelf maakt. Wij mensen hebben een vrije wil. Dat betekent dat we keuzes kunnen en moeten maken, de hele dag door. Jouw kosmogram laat zien welke mogelijkheden je bij je geboorte hebt mee gekregen. Die mogelijkheden dagen je uit om iets bijzonders en eigens te maken van jouw leven.   

Wel zien we dat een Wind-mens andere keuzes maakt dan een Maan-mens, een Ster-mens of een Storm-mens. Ook zien we dat we sommige keuzes niet eerder hadden kunnen maken, omdat de energie er nog niet klaar voor was. Dat laat duidelijk zien hoe zinloos het is om over onszelf en anderen te oordelen. Iedereen doet de dingen op zijn of haar eigen manier, op zijn of haar eigen tijd. Door te weten ‘wie’ je bent in de Maya-astrologie, begrijp je jezelf en anderen beter en krijg je meer zelfvertrouwen om op jouw manier vorm te geven aan je leven.   

Energie van de dag

De Tzolkin bestaat uit 260 dagen die steeds terugkeren. Elke dag heeft een eigen ‘gezicht’ en een eigen ‘toon’. De Maya noemen één zo’n dag een Kin. De Kin geeft de universele ‘energie van de dag’ weer. Er zijn rode, witte, blauwe en gele dagen. De rode dagen zijn goed om iets nieuws te beginnen. Witte dagen vragen ons om de puntjes op de i te zetten. Op blauwe dagen kunnen we echte veranderingen doorvoeren. Gele dagen zijn oogstdagen, goed om van te genieten.

Er zijn 20 Gezichten en 13 Tonen. Dat geeft samen 260 keer een andere Energie van de dag.

Maya-horoscoop

Een Maya-horoscoop is een tekening van de kosmische energie van een dag of een jaar of een heel leven. Een Maya-horoscoop laat zien waar de energie gunstig voor is, wat er mogelijk is en wat bij je past. Zo kun je bijvoorbeeld zien wat jouw doel is in het leven. En waar je op moet letten om dat doel te bereiken. Omdat veel mensen over de hele wereld dezelfde horoscoop hebben, is er een gesprek met een Maya-astroloog nodig om te begrijpen wat de horoscoop jou precies te zeggen heeft.

Een horoscoop kan nooit zeggen wat je precies wel of niet gaat doen of moet doen.  Voorspellingen van wat er gaat gebeuren, geeft een horoscoop niet. Het is alleen mogelijk om te zeggen hoe op die dag de energie werkt. Dan kun je kijken of dat past bij wat jij wilt en hoe je de energie kunt benutten.  

Wanneer je jouw Maya-horoscoop kent, kun je meewerken met de energie, meegaan met de stroom, in plaats van er tegenin blijven roeien. Dat maakt het leven een stuk gemakkelijker.

Er zijn verschillende soorten Maya-horoscopen. Je kunt een geboorte-horoscoop laten maken. Of een horoscoop van een jaar. Of een relatie-horoscoop.

Maya geboortehoroscoop

Een geboorte-horoscoop geeft de energie weer van de dag waarop je geboren bent. Het laat zien wat jouw innerlijke kracht is. Je ziet waar je goed in bent (of zou kunnen zijn) en wat je valkuilen zijn. In een geboorte-horoscoop kun je zien welke thema’s spelen in je leven en wat je op moet lossen. Je ziet wat je levensdoel is en hoe je kunt zorgen dat je daar komt.

Maya relatiehoroscoop

Een relatie-horoscoop laat zien wat jullie gezamenlijke energie is en je gezamenlijke doel. Je ziet erin welke thema’s jullie samen kunnen oplossen. 

Doordat je ook van allebei de partners een geboorte-horoscoop hebt, kun je goed zien waarin je elkaar kunt steunen en hoe je met de verschillen kunt omgaan. Dit geldt voor alle soorten relaties, tussen partners, ouder en kind, familierelaties, vriendschappen, collegiale relaties, enz. 

Maya jaarhoroscoop

Een persoonlijke jaar-horoscoop laat zien welke thema’s dit jaar voor jou aan de orde zijn en waar je dit jaar het best aan kunt werken, omdat je daarvoor ‘de wind mee hebt’. Het laat ook zien hoe je dat het beste kunt aanpakken.

Een algemene jaar-horoscoop laat de thema’s zien waar we met ons allen mee te maken hebben, over de hele wereld. Zie ook andere vormen van astrologie, waaronder klassieke astrologiechinese astrologie en psychologische astrologie.

Aanbevolen experts

  • Filter op
  • Online
  • Offline
  • Status Online-Offline
  • Status Offline-Online
  • Titel A-Z
  • Titel Z-A

Geen consulenten gevonden